นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้าและคืนเงิน

(1) บริษัท ลิลลี่ สไตล์ จำกัด ผู้บริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ Lilyleggings.com โดยในเอกสารนี้จะใช้คำเรียกแทนตนว่า (“บริษัท”) ขอแจ้งนโยบายการคืนเงิน การเปลี่ยน และคืนสินค้าต่อผู้ซื้อสินค้าของร้าน โดยในเอกสารนี้จะใช้คำเรียกผู้ซื้อว่า (“ลูกค้า”) และจะถือว่าลูกค้าคือผู้ที่รับทราบและยินยอมรับข้อตกลงการซื้อของร้านเมื่อทำการสั่งซื้อสินค้าสำเร็จเรียบร้อยแล้ว

(2) เนื่องจากสินค้าของทางบริษัทฯ เป็นเสื้อผ้าที่มีการสวมใส่ชั้นในและไม่สามารถนำกลับมาจำหน่ายซ้ำได้หลังผ่านการใช้งานหรือซักแล้ว ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้าทุกกรณี

เว้นแต่จะเข้าเงื่อนไขการคืนสินค้าตาม *เงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้า / คืนเงิน

(3) ทางบริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนสินค้าในกรณีที่ยังไม่ผ่านการซักและการสวมใส่ภายใน 14 วัน กรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินเพื่อใช้ในการดำเนินการเปลี่ยนสินค้า การเปลี่ยนสินค้าสามารถส่งกลับไปยังคลังสินค้าตามที่อยู่ในหน้า ติดต่อเรา

(4) สินค้าลดราคาและสินค้าในรายการส่งเสริมการขายทุกประเภท รวมทั้งแอ็กเซสซอรี่ ชุดชั้นใน ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้

*เงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้า / คืนเงิน

การเปลี่ยนคืนสินค้าด้วยกรณีใดกรณีหนึ่งด้านล่างนี้ หากลูกค้าสามารถแสดงหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าคำร้องที่แจ้งเป็นจริง ทางบริษัทยินดีส่งสินค้าใหม่หรือสินค้าทดแทนในกรณีที่สินค้าตามคำสั่งซื้อหมด (ตามตกลงกับลูกค้า) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม *อนึ่ง การส่งคำร้องจะต้องไม่เกินกำหนดระยะเวลาที่แจ้งข้างต้น

  1. สินค้ามีความบกพร่องหรือเสียหายจากการผลิตหรือการจัดส่ง ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนก่อนนำไปซักหรือก่อนใช้งาน เช่น เห็นรอยขาด บิ่น เป็นรอย เป็นต้น
  2. บริษัทจัดส่งสินค้าไม่ตรงตามคำสั่งซื้อของลูกค้า

เพื่อให้คำร้องของลูกค้ามีมูลและเป็นรูปธรรมต่อกระบวนการพิจารณาเปลี่ยนคืนสินค้า หรือคืนเงิน ทางบริษัทขอความร่วมมือในการถ่ายวีดีโอทันทีเมื่อได้รับและเปิดใช้งานสินค้าครั้งแรก โดยลูกค้าสามารถแนบวีดีโอดังกล่าวมาพร้อมกับคำร้องเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาฯข้างต้น

บริษัทอาจยื่นข้อเสนอในการคืนเงินค่าสินค้าในกรณีที่ไม่อาจจัดส่งสินค้าเปลี่ยนหรือสินค้าทดแทนตามกรณีข้างต้นให้แก่ลูกค้าได้ หรืออาจยอมรับข้อเสนอคืนเงินจากลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าไม่ต้องการรับสินค้าจากกรณีข้างต้นได้เช่นกัน

ในการส่งเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงิน ทางบริษัทจะดำเนินการภายใน 3 วันทำการหลังจากสิ้นสุดการพิจารณาหรือบรรลุข้อตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทและลูกค้า

หากเป็นการคืนเงิน ทางบริษัทจะชำระเงินคืนผ่านช่องเดิมที่ลูกค้าชำระเข้ามาหรือตามแต่ตกลงกับลูกค้า โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งหรือค่าธรรมเนียมชำระเงินคืนให้แก่ลูกค้า และจะแจ้งผลการดำเนินการผ่านช่องทางที่ลูกค้าติดต่อแจ้งคำร้องอีกครั้ง

สำหรับกรณีอื่นๆนอกเหนือจากที่แจ้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์รับพิจารณาเป็นรายกรณี หรือปฏิเสธรับพิจารณาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่บริษัท

โปรดทราบว่า การส่งคืนสินค้าเพื่อขอเปลี่ยนหรือคืนเงินโดยมิได้ผ่านการแจ้งคำร้องและยินยอมจากทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่ชดเชย รวมถึงไม่ส่งคืนสินค้าที่ส่งมาหากไม่มีการชำระค่าจัดส่งคืนจากลูกค้า

หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ info@lilyleggings.com